Tavoitteeni politiikassa:


- Laadukas varhaiskasvatus ja opetus

- Hyvät sosiaali- ja terveyspalvelut sekä ikäihmisten palvelut (laatu ja saatavuus)

- Syrjäytymisen ehkäisy (perhepalvelut, päihde- ja mielenterveyspalvelut)

- Ympäristöystävälliset ja ekologiset ratkaisut

- Harrastusten mahdollistaminen kaikille

- Työllisyyden ja investointien edellytysten parantaminen

- Vakaa kuntatalous

- Tasa-arvon ja ihmisoikeuksien edistäminen