Pirkanmaa tarvitsee työpaikkoja ja innovaatioita - kaiken taustalla on vahva tutkimus

Tiistai 12.3.2019 - Piila Paalanen


 

Pirkanmaa ja Suomi tarvitsevat työpaikkoja ja uusia innovaatioita. Muuttavassa kilpailutilanteessa tarvitaan uusia avauksia ja rohkeutta kehittää uusia innovaatioita. Menestyäkseen Suomen pitää päästä pikaisesti uuden teknologian ja älyteollisuuden aallonharjalle.

Yksi hyvä esimerkki on Kolmenkulman Eco3-alue, johon rakennetaan, maailmanlaajuisestikin huomiota saanutta, uutta bio-, vesi- ja kiertotalouden yritysaluetta. Ideana alueella on, että yritykset voivat hyödyntää toisiaan ja toisen jäte voi olla toisen hyödyke ja raaka-ainemateriaali. Tämä kansallisesti merkittävä alue toimii myös demostraatio- ja pilottiympäristönä sekä tekee vahvaa yhteistyötä Tampereen yliopiston ja VTT:n kanssa.

Alueella biojätteet ja jätevedenpuhdistamon sivutuotteet laitetaan hyötykäyttöön. Tulevaisuudessa alueella tuotetaankin mm. biopolttoaineita, lannoitteita, tie- ja maanrakennusmateriaalia sekä uusiutuvaan energiaan pohjautuvaa sähkö- ja lämpötuotantoa. Alueelle on sijoittumassa useita kymmeniä uusia yrityksiä ja tätä kautta paljon uusia työpaikkoja. Toinen vahva uusien innovaatioiden alue on tekoäly ja sen luomat uudet mahdollisuudet teollisessa tuotannossa. Älyteknologian vahvistaminen voi vaikuttaa myös siihen, että saamme jo ulkomailla siirrettyä tuotantoa takaisin Suomeen.

Uusien innovaation taustalla on aina vahva tutkimus ja koulutus. Siksi yliopistojen tutkimusrahoitusta ja perusrahoitusta tulisi vahvistaa. Korkeakoulujen rahoituskilpailu on heikentänyt mahdollisuuksia keskittyä luovaan perustutkimukseen. Perusrahoitukseen pitäisikin tehdä tasokorotus ja sitoa se takaisin indeksiin.

On myös tärkeä siirtää tutkimusrahoituksen painopistettä erittäin kilpaillusta ja lyhytjänteisestä pätkärahoituksesta pitkäaikaisempaan rahoitukseen tohtoriohjelmille, väitöskirjantekijöille, post doc -tutkijoille ja tutkimusryhmille. Näin saadaan vapautettua aikaa hankehallinnosta ja rahoitushakemusten oravanpyörästä itse tutkimukseen.

Huippukoulutus ja innovaatiot takaavat Suomen menestyksen tulevaisuudessakin.

Avainsanat: työ, koulutus, tutkimus, innovaatiot


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini