Pirkanmaa tarvitsee työpaikkoja ja innovaatioita - kaiken taustalla on vahva tutkimus

Tiistai 12.3.2019 - Piila Paalanen

 

Pirkanmaa ja Suomi tarvitsevat työpaikkoja ja uusia innovaatioita. Muuttavassa kilpailutilanteessa tarvitaan uusia avauksia ja rohkeutta kehittää uusia innovaatioita. Menestyäkseen Suomen pitää päästä pikaisesti uuden teknologian ja älyteollisuuden aallonharjalle.

Yksi hyvä esimerkki on Kolmenkulman Eco3-alue, johon rakennetaan, maailmanlaajuisestikin huomiota saanutta, uutta bio-, vesi- ja kiertotalouden yritysaluetta. Ideana alueella on, että yritykset voivat hyödyntää toisiaan ja toisen jäte voi olla toisen hyödyke ja raaka-ainemateriaali. Tämä kansallisesti merkittävä alue toimii myös demostraatio- ja pilottiympäristönä sekä tekee vahvaa yhteistyötä Tampereen yliopiston ja VTT:n kanssa.

Alueella biojätteet ja jätevedenpuhdistamon sivutuotteet laitetaan hyötykäyttöön. Tulevaisuudessa alueella tuotetaankin mm. biopolttoaineita, lannoitteita, tie- ja maanrakennusmateriaalia sekä uusiutuvaan energiaan pohjautuvaa sähkö- ja lämpötuotantoa. Alueelle on sijoittumassa useita kymmeniä uusia yrityksiä ja tätä kautta paljon uusia työpaikkoja. Toinen vahva uusien innovaatioiden alue on tekoäly ja sen luomat uudet mahdollisuudet teollisessa tuotannossa. Älyteknologian vahvistaminen voi vaikuttaa myös siihen, että saamme jo ulkomailla siirrettyä tuotantoa takaisin Suomeen.

Uusien innovaation taustalla on aina vahva tutkimus ja koulutus. Siksi yliopistojen tutkimusrahoitusta ja perusrahoitusta tulisi vahvistaa. Korkeakoulujen rahoituskilpailu on heikentänyt mahdollisuuksia keskittyä luovaan perustutkimukseen. Perusrahoitukseen pitäisikin tehdä tasokorotus ja sitoa se takaisin indeksiin.

On myös tärkeä siirtää tutkimusrahoituksen painopistettä erittäin kilpaillusta ja lyhytjänteisestä pätkärahoituksesta pitkäaikaisempaan rahoitukseen tohtoriohjelmille, väitöskirjantekijöille, post doc -tutkijoille ja tutkimusryhmille. Näin saadaan vapautettua aikaa hankehallinnosta ja rahoitushakemusten oravanpyörästä itse tutkimukseen.

Huippukoulutus ja innovaatiot takaavat Suomen menestyksen tulevaisuudessakin.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: työ, koulutus, tutkimus, innovaatiot

Tasa-arvo kuuluu kaikille

Perjantai 8.3.2019 - Piila Paalanen

Hyvää naistenpäivää!

 

Haluan edistää naisten oikeuksia, mahdollisuuksia ja tasa-arvoa. Tasa-arvo lähtee kasvatuksesta ja koulutuksesta. Siksi laadukas varhaiskasvatus ja koulutus pitää olla kaikkien perusoikeus, joten subjektiivinen päivähoito-oikeus tulee palauttaa. Maailmanlaajuisesti tarkasteltuna lukutaito on keskeinen vaikuttava tekijä naisten asemaan yhteiskunnassa. Siksi koulutus on keskeinen tekijä kohti tasa-arvoa.

Naisten tasa-arvo on myös hyvinvointikysymys. Tasa-arvoa tarvitaan koulutuksessa, työelämässä, terveydenhuollossa sekä myös kulttuurin ja urheilun piirissä. Siksi perusteettomat palkkaerot on poistettava ja kiinnitettävä huomiota naisvaltaisten alojen palkkaukseen. Siksi nuorilla pitäisi olla oikeus maksuttomaan ehkäisyyn. Siksi naisten osuutta urheilujohdossa pitäisi lisätä ja seksuaaliseen häirintään puuttua voimakkaammin.

Naisiin kohdistuvan väkivallan on loputtava. Siksi toimenpiteitä naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi pitää lisätä esimerkiksi lainsäädännöllä ja turvakotien määrän lisäämisellä sekä saavutettavuudella. Naiset ja tytöt tarvitsevat erityisesti kehitysapua. Siksi Suomen tulee sitoutua Euroopan unionin tasa-arvo-ohjelman tavoitteisiin.

Suomen tulee sitoutua sukupuolten tasa-arvon ja naisten oikeuksien edistämiseen. Siksi tasa-arvotyön pitää olla jatkuvaa, suunnitelmallista ja siihen pitää olla resursseja.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: tasa-arvo, koulutus

Valtuustokausi käynnistyy

Maanantai 20.8.2012 klo 14.19 - Piila Paalanen

Tänään alkaa jälleen valtuustokausi kesätauon jälkeen. Käsittelyssä on monia tärkeitä aiheita, kuten hallintosääntöuudistus ja sopimus ammattilisen koulutuksen yhteistoiminta-alueesta.

Ammatillinen koulutuksen yhteistyösopimus vaikuttaa siihen, millaista toisen asteen ammattillista koulutusta nokialaisille nuorille järjestetään. Nokialaisille nuorille olisi tärkeää, että omassa kunnassa olisi mahdollisimman monipuolisesti valittavana erilaisia ammattialoja.

Tule sinäkin seuraamaan, mitä valtuutosalissa tapahtuu:)

 

1 kommentti . Avainsanat: politiikka, ammatillinen koulutus, valtuusto, Nokia